Kyotu Technology Sp.z o.o.

18 października 2021
Plan połączenia Kyotu Technology sp. z o.o. z The Coders sp. z o.o.

Zarząd spółki Kyotu Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 18 października 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Kyotu Technology sp. z o.o. nr 1 plan połączenia spółki Kyotu Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką The Coders sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki The Coders sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą Kyotu Technology sp. z o.o.(łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Pliki do pobrania:

We use cookies and similar technologies to recognize your repeat visits and preferences, as well as to measure the effectiveness of campaigs and analyze traffic. To learn more about cookies view our Cookie Policy. By clicking "I Accept" or "X" on this banner, or using our site, you consent to the use of cookies unless you have disabled them.